Alle middelbare scholen beoordeeld

Registreren | Inloggen

Verantwoording

[Voor de algemene toelichting bij onze gegevensbronnen en bewerkingen, zie www.keuzegids.org/methodiek]

Verantwoording van aanpassingen na de eerste publicatie

Op 21 januari 2015 is de Keuzegids Middelbare Scholen 2015 gepubliceerd; gelijktijdig werd deze website kiesjeschool.nl volledig geactualiseerd. Mede dankzij de kritische feedback van scholen, zijn na deze publicatie nog een aantal aanpassingen verwerkt. De tabellen in het boek moeten daarom als ‘voorbeeld’ gezien worden. Voor de actuele ranglijsten is de website de aangewezen plek. Hier een overzicht van alle correcties na 21 januari:

 

27 jan: Intrekking tevredenheidsscores van ouders en leerlingen (zie apart bericht hierover)
Bij deze gelegenheid zijn voor alle scholen nieuwe totaalscores berekend (Zie berekeningswijze). Deze scores gelden hier als vertrekpunt.

28-30 jan. De volgende kleinere wijzigingen zijn verwerkt:
a. Aanvulling profielgegevens van scholen (zoals sportklas, technasium, tweetalig onderwijs)
b. Correctie leerlingenaantallen per schoolafdeling. Hierdoor konden twaalf extra scholen een oordeel krijgen. Dit bracht het totaal op 2628.
c. Correctie scores financieel beleid. De klassenindeling was niet altijd consequent gehanteerd. Na aanpassing kreeg zes procent van alle scholen twee punten extra.

 

Gevolgen van de wijzigingen voor topposities op de ranglijst

27-1. De tevredenheidsscores hadden in het algemeen een ‘dempend’ effect op de totaalscores van scholen. Het intrekken van de tevredenheidsscores heeft de verschillen tussen scholen in onze ranglijsten dus vergroot. Het aantal ‘topscholen’ (= meer dan 76 punten) ging van 116 naar 172.
Wel hielden de meeste provincies dezelfde toppers.

28/30-1. De latere aanpassingen hadden beperkte impact. Hier de invloed op topnoteringen:

VmboOosterlicht College (Utrecht) kreeg 2 punten extra. Dat had drie soorten effecten:
a. Loc. Vianen kreeg bij 'kader' én 'gt' 76 pt, dus een stempel 'topopleiding'  
b. Loc. Nieuwegein 'basis' kreeg 72 pt en komt in Utrecht solo op drie. (was met Meridiaan
c. Loc. Vianen klom bij 'basis' met 84 punten landelijk naar de derde plek.
Vmbo-b: In Limburg kwam Dendron College met 74 pt solo op plek drie. (was samen met Elzendaal)  

Vwo, landelijk. Christelijk Gymnasium Utrecht ging naar 86 pt en kwam solo op de eerste plek.
Die plek werd eerder gedeeld met drie andere scholen. Deze staan nu met 84 samen op twee:
St Ignatiusgymnasium (A’dam), Thorbecke SG (Zwolle) en Bonaventura Mariënpoelstraat (Leiden)

Het totale aantal aangewezen topscholen ging uiteindelijk van 172 naar 174

 

 

De Keuzegidsen

 

Hbo
 
Mbo
 
   
   
Universiteiten Masters